TÜRK - JAPON TİCARET İLİŞKİLERİ

İÇERİK

Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Nobuo Misawa tarafından gerçekleştirilmiş, Osmanlı’dan günümüze Türk ve Japon ticaret ilişkilerine dair yapılmış en geniş kapsamlı akademik çalışmaları içerir.

İstanbul Ticaret Odası için hazırlanan türk japon ticaret ilişkileri kitabı için prestij kitap tasarımı ve içerik yönetimi.

Türk - Japon Ticaret İlişkileri - Katalog Tasarımı

Türk - Japon Ticaret İlişkileri - Katalog Tasarımı

Türk - Japon Ticaret İlişkileri - Katalog Tasarımı

Türk - Japon Ticaret İlişkileri - Katalog Tasarımı

Türk - Japon Ticaret İlişkileri - Katalog Tasarımı